Call nowĐặt hẹn

Chuyên mục: Khóa học

Khai giảng lớp học Online

  Nhằm đảm bảo việc học cho các em Học Sinh trước dịch bệnh Covid-19 kéo dài nghỉ quá lâu, ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Anh ngữ Galaxy khai giảng các lớp online cho các em hoc sinh được học tại nhà không lo dịch bệnh. –  Mỗi lớp 5-10 em […]

Read More